Redactie

“One rule of the road not directly stated elsewhere in this book: “The editor is always right.” The corollary is that no writer will take all of his or her editor’s advice; for all have sinned and fallen short of editorial perfection. Put another way, to write is human, to edit is divine.”

[Stephen King, On Writing: A Memoir of the Craft]

 

“Beauty is in the eye of the beholder. Truth lies in the hands of its editor.”
[Michael Dobbs, House of Cards]

 

“Be a good editor. The Universe needs more good editors, God knows.”
[Kurt Vonnegut, Letters]

 

Iedere pennenvrucht verdient een kritische redacteur met respect voor de stem van de auteur:

  • Een extra set ogen, die met een objectieve, frisse blik naar uw tekst kijkt.
  • Een kritische blik, die iedere spellings-, taal-, vorm- en stijlfout feilloos opmerkt.
  • Een scherpe pen, die iedere fout genadeloos verbetert. Een luisterend oor, voor wanneer de auteur een klankbord kan gebruiken.
  • Een brede schouder voor die momenten waarop het schrijven even niet wil lukken: iedere auteur kan immers af en toe wel wat steun gebruiken.
  • Altijd praktisch advies – over inspiratie, ideeën, opzet, structuur, (her)indelen, taalgebruik, schrijfmethodes, woordgebruik, tone of voice…

Hoe effectief is een verhaal met fouten? Wat wordt beter onthouden: de inhoud van je boodschap of die storende spellingfout?

Pronk-De Palm Productions redigeert op afroep. Andrea Pronk-De Palm is een strenge, maar rechtvaardige redacteur met een scherp oog voor de toon en stijl van een tekst, maar bovenal voor de intentie van de auteur.

Andrea redigeert, corrigeert en herschrijft. Alles in goed overleg, snel en accuraat. Kritisch – het Groene Boekje natuurlijk altijd bij de hand – maar altijd met respect voor de creativiteit van de auteur.

Pronk-De Palm Productions berekent een tarief per woord, per uur of spreekt desgewenst een projectprijs met je af.  We leveren graag maatwerk. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Ja, ik heb een kritische redacteur nodig!