Categories
filosofie samenleving

Gedachtegoed

Geloof niet steeds alleen in bloed

Vestig uw hoop eens op gedachtegoed!

Categories
filosofie samenleving

Correct

Wat is er nog correct in dit leven – behalve de mensen die dat écht willen zijn?

Categories
filosofie samenleving

IQ

Je hoeft niet voortdurend blijk te geven van je IQ.

Categories
filosofie samenleving

Sleutel

[De mens is] gevangen door overtuiging

met bewustzijn als enige sleutel.

Categories
filosofie samenleving

Masker

We zijn allemaal verplicht om een masker te dragen, maar iedereen moet er gaten in maken om te kunnen zien.

Dat houdt in dat niemand ooit écht verborgen is.

Categories
cultuur samenleving

Daar práát je toch over?

Ja, door ieder in het gesprek steeds weer beaamd en naar voren geschoven… dan praat je daar toch over?!

Wel, dat wil ik nu al ruim 25 jaar kunnen verwachten. Als je het op kunt brengen om als volwassene voorbij te gaan aan het feit dat je met een omweg verplicht wordt “te gaan praten” valt je een verscheidenheid aan reacties ten deel, maar nog niet één keer een verontschuldigende reactie, gebaseerd op werkelijk gedachteloos voorbij gaan aan de onnadenkende wijze van bestaan.
Daar praat je dan toch over?!

Hoe eenvoudig de klacht ook is naar de ander, hij of zij ervaart het als beperking van hún recht.
Daar praat je toch over?!

Exit mobile version