Wij hadden je leven kunnen verrijken – op een manier die je niet kent! Je kijk op alles kunnen verrijken zoals een ieder, wie je ook bent Wij geven en geven waar het waardering kent Je loopt veel prachtigs mis als emotionele krent!