[De mens is] gevangen door overtuiging

met bewustzijn als enige sleutel.